Nøgleværktøjer til dine medarbejdere – Appendiks til Medarbejderen

Appendix til Ledelse af SelvledelseForventer du at dine medarbejdere skal kunne handle selvstændigt fra første dag? Ser du nogle medarbejdere, der kæmper med deres selvledelse, men du har svært ved at hjælpe dem? Ser du nogle medarbejdere, der har misforstået hvad selvledelse går ud på og mere dyrker deres egen interessefelter uden øje for hellheden?

Denne lille 38 siders bog kan hjælpe dine medarbejdere på vej.

Dette Appendiks til medarbejderen er en grundintroduktion til selvledelse eller et nyt løft, større helhedstænkning og en ny udfoldelse af egen eller andres selvledelse.

 

Her introduceres den selvledende medarbejder til 9 værktøjer skaber indbyder til mere følgeskab, samarbejde, lettere prioritering og en mindre stressfyldt hverdag man selv er herre over.

Bogen er skrevet direkte til medarbejderen/lederen i en socialkonstruktionistisk systemisk grundtone og indeholder de  9 grundlæggende selvledelsesværktøjer til forståelse og elegant håndtering af vilkåret selvledelse. Den er skrevet i et enkelt praksisnært sprog.

 

“Appendix’et har den fantastiske kombination af at være letlæst, relevant og fuld af guldkorn. Det har givet mig selv og flere andre en række aha-oplevelser og inspireret os til at komme godt videre med selvledelse.” Jarl Oxlund, formand i Sydbank Kreds.

 

Formålet er at give erfarne medarbejdere/ledere en ny selvledelses værktøjskasse baseret på socialkonstruktionistisk systemisk organisationsforståelse – i et let forståeligt hverdagssprog.  Så de får lettere ved at lykkes i samarbejde og samskabelse i hverdagen.
Formålet er også at tilbyde den nye medarbejderen hurtig lettilgængelig introduktion til selvledelse, så medarbejderen hurtigt kan komme i drift og ikke bruger flere måneder til at finde ud af at håndtere vilkåret selvledelse.

 

Denne bog giver selvlederen:

 • En konkret forståelse af rollen som selvledende medarbejder
 • Ny forståelse for de 5 delroller den selvledende medarbejder har
 • 9 nye praksisværktøjer til en nemmere hverdag
 • Hvordan medarbejdere strategisk kan bruge sin lederen skal i hverdagen
 • 3 nye samarbejdsværktøjer
 • Værktøj til dialog med lederen
 • En tjeklist over egen selvledelse

 

Med denne bog kan din selvledende leder/medarbejder opnå:

 • En ny mulighedsfyldt forståelse af selvledelsesvilkåret
 • en hverdag der er fagligt tilfredsstillende
 • effektiv, lettere prioritering
 • overblik og retning
 • større helhedstænkning
 • innovations og fællesskabs fokus i videndeling
 • mere tid
 • mere og bedre samarbejde med kolleger
 • letter navigering mellem mange opgaver
 • gode stressforebyggelses vaner
 • gode gensidigt givende dialoger med sin leder

 

“Vi har med stor succes benyttet os af de værktøjer, som er beskrevet i ’appendiks til medarbejderen’. “

Marie Lund, Rektor, Herningsholm Erhvervsgymnasium

 

OBS: Til lederen findes bogen Ledelse af Selvledelse – skab visionært handlekraftigt følgeskab HRF 2014 – gode handlingsanvisende praksisværktøjer og erfaringer, og der også gør lederens udvikling af sin ledelse af sine selvledende medarbejdere entusiastisk, lystfyldt og let.

Lederworkshop Visual Vision

Sanina Kürstein

Sanina Kürstein har gennem de sidste 6 år arbejdet med ledelsessparring og processer med omdrejningspunkt om selvledelse og samskabelse. Dette er hendes anden bog om emnet.