Bogen er et must

Sanina Kürstein har begået en bog om ledelse af selvledelse, som vi i ledergruppen i Høje-Taastrup kommunes Teknik- og Miljøcenter har brugt for at håndtere de problemer der opstår når selvledelse ikke er italesat af ledelsen.

God introduktion til selvledelse Arne  Schøller Larsen Leder af Natur og Miljø i Høje Taastrup Kommune

Bogens første kapitel giver en god introduktion til selvledelse og beskriver de roller som en selvleder skal kunne mestre. Som mangeårig leder af selvledende medarbejdere er det ikke nyt alt sammen men det bliver sat ind i en ramme som gør det nemmere at kommunikere og arbejde efter.

Et værdifuldt værktøj i processen 

At Sanina så oven i købet har lavet et Apppendiks til medarbejderen, hvor de 5 delroller er gennemgået grundigt incl. de udfordringer der er ved at indtage rollerne, giver et værdifuldt værktøj i den proces der skal til for at italesætte selvledelse. Resten af kapitlerne i bogen giver svar på hvorfor selvledelse er en god ide, hvordan man som organisation skaber rammerne for selvledelse, lederens delroller i visionær selvledelse, værktøj til formulering af lederens vision for selvledelse, introduktion til visionær selvledelse og opfølgning ved dialog med selvlederen.

I alle kapitlerne er der flere eksempler på værktøjer og modeller, som kan vælges afhængig af det stade af selvledelse organisationen befinder sig på. I appendikset til medarbejderen, er hele anden del er en værktøjdel, som jeg vurderer som meget brugbar for medarbejderne i deres arbejde med at få delrollerne under huden.

 

Bogen er et must

Som leder på en offentlig vidensarbejdsplads, hvor selvledelse nærmest er et krav, er bogen et must som afsæt for at komme videre med at sikre, at rollefordeling og rammer for selvledelse er optimale herunder at ledelsen har en klar og udmeldt vision for selvledelse.

En aha oplevelse

En aha oplevelse ved bogen er, at det ikke kun er på vidensarbejdspladser selvledelse virker og er en god ide, hvilket dokumenteres gennem en lang række eksempler i bogen.
Arne Schøller Larsen
Leder af Natur- og Miljø, Teknik- og Miljøcenter, Høje Taastrup Kommune

Lederworkshop Visual Vision

Sanina Kürstein mobil 61704107

Sanina Kürstein mobil 61704107