Brugeranmeldelse: Selvledelse – ikke et projekt for den ensomme ulv

En læsning af bogen “Ledelse af selvledelse, Skab visionært handlekraftigt følgeskab ” tager fat på de udfordringer, som  ledelse af selvledelse rummer. Godt nok er bogen henvendt til ledere, men er i høj grad også relevant for den selvledende medarbejdere.  Selvledelse rummer en udfordring for såvel leder, som den selvledende medarbejder.

 

Hvordan kan jeg, som medarbejder, være med til at understøtte lederens ledelse?  Det er den vinkel jeg selv har læst bogen ud fra.  Læst med disse briller, er der en del at hente.  Helt grundlæggende fordi bogen lægger vægten på at virkeligheden konstant skabes i samarbejde. Selvledelse  er et fælles projekt for ledere og medarbejdere og ikke et projekt for den ensomme ulv.

 

Et par meget væsentlige kodeord fra læsning af bogen har været  “italesættelse” og  “refleksion”.

 Det er på mange måder gennemgående i bogen, at der hvor selvledelse er et vilkår, er der en stor gevinst i, at italesætte dette.  Illustreret med et enkelt citat fra bogen: Det er min erfaring, at selve italesættelsen af selvledelsesvilkåret med de kendte branchemæssige udfordringer ofte afmonterer både lederens og medarbejderens eventuelle følelse af utilstrækkelighed og selvbebrejdelse og giver rum for ny udvikling (s. 144).

 Et sådan udsagn kalder på refleksion og eftertanke. Er rammerne og vilkårene for selvledelse italesat, der hvor du/og jeg fungerer, som leder eller selvledet medarbejder?

Bogen kommer med en række konkrete bud på, hvilke emner / områder der bør italesættes.

 Bogen rummer mange “aha” oplevelser, også for den selvledende medarbejder, som gør det muligt at tænke sin egen situation med under læsningen af bogen.

 En enkelt pointe mere fra bogen. I bogen betragtes selvledelse ikke, som en privat, individuel eller personlig situation, men hører til i organisatoriske rum(f.eks. s. 111).  Selvledelse hører hjemme i organisatorisk – en fælles sammenhæng.

 Hvordan arbejde med koblingen mellem selvledende medarbejder, ledelse og organisation? Hvordan skaber vi sammenhæng mellem disse tre elementer.  Bogen Ledelse af selvledelse, skab visionært handlekraftigt følgeskab, kommer med mange input til, hvordan der kan arbejdes med dette.  

 Poul Porup, Ansat i folkekirken, Skanderborg.

 

Lederworkshop Visual Vision

Sanina Kürstein mobil 61704107

Sanina Kürstein mobil 61704107