E-kursus: Ledelse af Visionær Selvledelse

Konstruktivt og entusiastisk følgeskab – De grundlæggende og supplerende nøgleredskaber i ledelse af selvledede medarbejdere i praksis

 

E-kursus: Visionær Ledelse af SelvledelseDette er supplerende værktøjer og uddybende beskrivelser af værktøjer fra bogen Ledelse af Selvledelse – skab visionært handlekraftigt følgeskab som udkom på Hans Reitzels Forlag januar 2014.

Her finder du 6 moduler, der omhandler forskellige aspekter af ledelse af selvledende medarbejdere.

Dette er et e-produkt. Det betyder du får undervisningsmaterialet leveret i MP3 lydfiler og pdf- reflektionsværktøjer. Så kan du lægge din indlæring og refleksion, når det passer i dit travle liv, på vej til arbejdet, på cyklen, når du køber ind eller vasker bil.

Undervisningsmodulerne er bygget op over 3 elementer: Grundelementerne i ledelse af selvledende medarbejdere (du finder en mere grundig beskrivelse inde i modul 1)og i processen med i talesættelse af selvledelse på din arbejdsplads og grundelementerne i den selvledende medarbejderes egen selvledelse.

De 6 moduler i ” Visionær Selvledelse – få konstruktivt og entusiastisk følgeskab – De grundlæggende og suplerende nøgleredskaber i ledelse af selvledede medarbejdere i praksis” er:

 • Modul 1 : Introduktion til visionær selvledelse
  Grundantagelser, medarbejderens 5 delroller, dit ejerskaber af selvledelsen.
  Drømme skaber stærke bånd.Her finder muligheden for at fastholdt og udviklet din ledelses vision i din ledelse af dine selvledende medarbejdere i praksis, så du får den bedste gennemslagskraft og størst lydhørhed hos dine medarbejdere.
  Værktøj: Formuler din vision for din ledelse af dine medarbejdere, deres selvledelse og jeres fælles mål.
 • Modul 2 : Hvad er gode eller uhensigtsmæssige rammer for selvledelse? Hvad kræver selvledelse af rammerne?
  Værktøj: SUMO: Din analyse af din og af de af medarbejderen oplevede rammer for selvledelse i hverdagen.
 • Modul 3 : Hvordan starter man på visionær selvledelse hvordan er processen
  Ny virkelighed – nye muligheder. Processen med at introducere selvledelse på en ny måde.
  Værktøj: 3 forskellige processer ridses op.
 • Modul 4 :Dit personlige lederskab i ledelse af selvledende medarbejdere
  Hvordan er lederrollen anderledes? hvad kræver det af dig?
  værktøj: Refleksion over din egen ledelse
 • Modul 5: Fællesskabet, videndeling, innovation og trivsel:Den fælles opgave ved selvledelse i fællesskab og samskabelse.
  Hvordan med fællesskabet? Hvad er min rolle som leder i forhold til fællesskabet? Hvordan laver du ramme og ejerskab af fællesskabet?
  Værktøj: Understøttelse af fællesskabet i selvledelse og samskabelse.
 • Modul 6: Din dialog med selvlederen.
  Hvordan bruger du dialogen? Hvad er indholdet af en samtale? Samtaleværktøjer, når du ønsker fortælle din medarbejder at du ønsker en ændret adfærd. Disse værktøjer kan også bruges som MUSværktøjer.
  Værktøj: Visionssamtalen
  Værktøj: Pitstopsamtalen
  Værktøj: den udvidede Visionssamtale

Til dette E-produkt i den fulde pakke med de seks moduler knytter sig også en personlig sparring, og hotline på modulerne.

Sanina
PS: Du er altid velkommen til at ringe eller maile, hvis du har spørgsmål tlf. 61704107 og sk@sensio.dk .

Hvad betyder Systemisk Referenceramme?

Systemisk Referenceramme

Sanina Kürstein mobil 61704107

Sanina Kürstein mobil 61704107

Ønsker du større følgeskab?

NY E-Bog

Ønsker du større følgeskab? Få Gratis eksempler fra E-bog Skab Etusiastisk Følgeskab På 10 timer (SF2015) og inspiration til hvordan du let og enkelt kan gøre det.

* indicates required