Q and A

Questions & Answers over bogen Ledelse af Selvledelse – skab visionært handlekraftigt følgeskab

Q: Hvad handler bogen Ledelse af Selvledelse om?
A: Bogen handler om, hvordan du som leder kan arbejde med ledelse af fagprofessionelle med stor frihed og selvstændighed i hverdagen, i et systemisk perspektiv. Den giver en teoretisk baggrund for selvledelse og en masse praksisværktøjer til at arbejde med, som leder og som medarbejder med selvledelse. Hele 13 virksomheder har bidraget med praksiseksempler.

A: Hvordan er bogen bygget op? 
A: Bogen er bygget sådan op, at den først giver en introduktion til selvledelse, dernæst fortæller, hvorfor selvledelse er interessant for lederen og for organisationen. Man får indsigt i, hvad gode rammer for selvledelse er, og hvad det kræver af lederens eget lederskab. Her kommer mange dygtige ledere også med deres erfaringer og gode råd. Kort sagt: Hvad der er anderledes, når man har selvledende medarbejdere.

Q: Hvorfor Visionær Selvledelse?
A: Fordi jeg har erfaring med, at selvledelsen ikke ejes i mange organisationer, og at det der mangler, er modige lederes ambitiøse drømme og forhåbninger for dem selv og deres medarbejdere, samt disses fællesskab. Det er også min erfaring, at ledere vinder meget ved at invitere endnu flere af deres medarbejderes kompetencer ind, f.eks. gennem aktivt følgeskab, hvor medarbejdere også hjælper lederen til at være endnu mere ambitiøs.

Q: Hvordan definerer du visionær Selvledelse?
A: Jeg definerer visionær selvledelse som en organisationsform i systemisk perspektiv. I denne organisationsform er det lederens opgave, gennem visioner og strategiske mål, at skabe retning, udvikle rammer og fungere som medarbejdernes visionære sparringspartner individuelt og i fællesskabet. Her disponerer medarbejderen, i sine 5 delroller, over sin arbejdstid, vælger faglig løsningsmetode og prioriterer opgaver selvstændigt, samt understøttes i fællesskabet i udformning og udvikling af rammerne.

Q: Hvem henvender Ledelse af Selvledelse sig til?
A: Bogen er en praksisbog med bidrag fra 13 ledere på tværs af brancher. Bogen henvender sig til ledere, der ønsker at få praksisinspiration, samt understøttende værktøjer til at lykkes med ledelse af fagprofessionelle. Der er i alt 14 værktøjer til lederen og 14 værktøjer til den selvledende medarbejder. Alt beskrevet i et enkelt sprog.

Q: Hvorfor behøver undervisere og ledere bogen, Ledelse af Selvledelse? 
A: Fordi denne bog giver nye muligheder for at arbejde med selvledende medarbejdere, hvilket omfatter mellem 250.000 og 1.000.000 ansatte i Danmark. Ejes ledelsen af selvledelsen ikke, efterlades medarbejdere og ledere i et ledelsesmæssigt tomrum, hvor ledere og medarbejder risikerer at misforstå begrebet, og tro, at selvledelse knytter sig til den enkeltes personlighed. Dermed er der grobund for stort spild af ressourcer og sparring, i form af manglende fælles organisatorisk læring. Selvledelsesvilkåret beskriver den måde, man mange steder har valgt at organisere arbejdet på og dermed også en organiseringsform.

Q: Hvad bidrager bogen, Ledelse af Selvledelse, med?
A: Bogen giver ledere af selvledende medarbejdere et alternativ til de meget teoretiske bøger om ledelse. Hér er rent faktisk muligheden for at få umiddelbar let adgang til mange nye værktøjer.

Q: Hvad kræver bogen af en, – skal man indstille sig på at ændre sin ledelse radikalt? 
A: Det elegante er, at bogen præcis viser, hvad der har bragt andre ledere til at lykkes i deres ledelse af fagprofessionelle, så lederen let har mulighed for at se, hvor han/hun med fordel kunne videreudvikle sin måde at lede på. Samtidig viser den, hvordan man kan gribe det an – skridt for skidt.

Q: Hvorfor har du egentlig skrevet Ledelse af Selvledelse? 
A: Fordi min mission er at hjælpe endnu flere dygtige leder og medarbejdere med at lykkes. I min optik skal selvledelse genopfindes og forstås på ny – for at opnå – stærkere mere modige resultater. Og at bringe ledere og medarbejder tættere på hinanden, samtidig med, at de giver hinanden mere frihed, anerkendelse og respekt.

Q: Hvorfor har du inkluderet så mange forskellige cases i bogen?
A: Jeg har altid været fascineret af læring på tværs af brancher og organisationer og det at lære af praksiserfaringer. jeg mener, at vi kan lære meget af praksis, og det at dele viden om praksis er et stort uopdyrket område, bl.a. inden for selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere.

Q: Hvor ser du behovet for Ledelse af Selvledelse?
A: Jeg oplever, at der er et stort behov for mere konstruktiv viden og konkret viden om selvledelse og den særlige ledelse, som det kræver.

Q: Tror du, at alle ledere har brug for at læse Ledelse af Selvledelse?
A: Ja, det tror jeg. Selvledelse er noget 50 % af medarbejdere i Danmark selv mener, de har. Selvstændighed, mod, ansvarlighed og engagement er nødvendige begreber at kunne fremme hos alle medarbejdergrupper, uanset branche.

Lederworkshop Visual Vision

Sanina Kürstein mobil 61704107

Sanina Kürstein mobil 61704107